Pedagogie - Nr. 2/2014Interdepedența formelor educației

Zi de zi, fiecare dintre noi suntem supuși unui flux informațional, unui adevărat bombardament ”pedagogic”.
         În științele educației această realitate este reflectată cu ajutorul conceptului care definește formele generale ale educației. Este o noțiune care încearcă să acopere un câmp pedagogic foarte extins și diversificat. ,,Într-un cadru deschis, ele se referă la principalele ipostaze prin care educația se poate obiectivă pornind de la varietatea situațiilor de învățare și de gradul diferit de intenționalitate acțională sau influențare spontană.  ( Constantin Cucoș, 1996).
         Acțiunile, influențele și situațiile multiple sunt resimțite sau nu ca fiind de tip educativ, pot interveni concomitant, succesiv sau complementar, în forme variate, în mod spontan, incidental sau având un caracter organizat și sistematic.
         Astfel spus, toate influențele și acțiunile educative care intervin în viața unui individ sunt reunite sub denumirea de forme ale educației. Educația poate fi împărțită în trei categorii: educația formală, nonformală și informală.
         Educația formală este ansamblul acțiunilor educaționale exercitate în mod conștient, sistematic și organizat în instituțiile școlare. Ea se realizează de către un cadru didactic specializat. Conținuturile se găsesc în documente personale și rezultatele sunt însemnate în cataloage.
Educația nonformală este ansamblul acțiunilor educației exercitate în afara școlii dar tot în cadrul unei instituții cum ar fi biblioteca, teatrul, etc. Scopul acestei forme este în scopul dezvoltării, valorificării, aptitudinilor, intereselor și conștiințelor în scopul perfecționării profesionale sau personale.
Educația informală este totalitatea influențelor educative ce se exercită în mod spontan și neîntrerupt asupra personalității umane. Ea este întâlnită în familie, în grupurile de prieteni, pe stradă, etc.
        Raportată una la cealaltă, educația formală și educația nonformală se reunesc într-un cadru instituționalizat de tip școlar. Educația formală are ponderea cea mai mare în timp și spațiu, însă, neindeplind deziderate de ordin educativ, nu poate susține singură procesul formării și dezvoltării personalității umane. Depășind interpretările clasice care acordă educației formale rolul prioritar în formarea și dezvoltarea personalității umane, educația nonformală din familie, din grupurile de prieteni, de pe stradă, etc, completează procesul de creare a unui individ cu personalitate distinct, capabil de integrare în comunitatea care a contribuit la formarea sa. ”Interpretările moderne evidențiază posibilitatea preluării unor priorități și pe terenul educației nonformale care oferă un câmp motivațional mult mai larg și mai deschis procesului de formare și dezvoltare, având o capacitate rapidă de receptarea tuturor influențelor pedagogice informale aflate astfel într-o expansiune cantitativă greu controlabilă.” (Sorin Cristea, 2002). Fiecare formă are ,,rațiunea ei de a fi și câmpul propriu de acțiune în asamblul procesului de educație, dar toate corelate conduc la formarea și dezvoltarea personalității obiectului educațional răspunzând la nevoile de educație și civilizație.”
Relația dintre cele trei forme generale ale educației este una de complementaritate, înregistrându-se tendințe de interpretare și de deschidere a uneia față de cealaltă. Dinspre educația formală către integrarea și valorificarea informațiilor și experiențelor dobândite prin intermediul educației nonformale și informale și invers, existând tendința de instituționalizare a influențelor informale. Efectele fiecăreia se răsfrâng asupra celorlalte, în condițiile în care pot fi în acord sau în dezacord, într-o interdependență și potențare reciprocă.

Andra Bianca Cirlan