Home

În spațiul cultural bârlădean, revista Liceului Pedagogic ”Ioan Popescu” încearcă să-și câștige un rol important. Publicația apare în format electronic pe Internet din anul 2012.
Profilul revistei este cel al unei publicații cu un spectru larg de preocupări: literatură, științe, istorie, pedagogie, arte plastice, muzică, activități sportive, etc.
Activitatea editorială cu specific pedagogic din orașul Bârlad a început la 15 aprilie 1887, odată cu publicația "George Lazăr", revistă "pentru educaţiune şi instrucţiune". La 1 aprilie 1922 apare primul număr al revistei ”Tribuna pedagogică”. Aceasta a fost publicată până în anul 1923. Din anul 1931 și până în 1939, s-a editat revista ”Îndrumări pedagogice”.  
În perioada 1970-1977, Liceul Pedagogic a editat revista ”Făclia”, între anii 2001 - 2005, apare revista ”Univers Adolescentin” iar în anul 2007 a fost editată, în format pentru tipar, revista ”Jurnalul adolescentului cu pedafițe”. 
În anul 2011, în cadrul Proiectului Comenius, a fost tipărită, în ediție trilingvă, o revistă de prezentare a liceului. În 2014, au fost realizate, pe suport hârtie, un număr festiv ”Jurnalul adolescenților - Mai 2014” și o Revistă a  Concursului Național ”Cultură și Spiritualitate Românească”.
Conținutul actual al revistei reflectă diversitatea preocupărilor culturale și artistice ale colectivului de elevi și profesori din liceul nostru.
Portalul ”George Lazăr” extinde posibilitățile de expresie editorială oferite de Revista ”Jurnalul adolescenților” și include secțiuni cu modalităţi  diverse de transmitere şi prezentare, pentru diferite categorii de conținut : Arte Plastice, Muzică, Activități sportive, etc.