Educație nonformală nr. 8


Activitate de prevenire a stigmatizării în şcoală

prof. Mirela Galan

Scena 1
Cabinetul domnului director; pe birou este un calendar: 28 septembrie
Domnul director, mama, Alex (copil cu TSA, 8 ani); doamna învăţătoare de la clasa I intră în cabinet; a fost chemată de urgenţă.
Domnul Director aduce la cunoştinţa doamnei învăţătoare faptul că un elev cu probleme de dezvoltare va fi înscris la clasa dumneaei, motivând că efectivele celorlalte clase sunt depăşite; clasa dumneaei este singura care are mai puţini elevi. Domnul director subliniază următoarele aspecte: doamna învăţătoare tocmai a terminat un master care o recomandă lucrului cu copii, este tânără, este înscrisă la gradul didactic, are puţini copii în clasă, deci mai mult timp să lucreze cu noul venit.
În timpul expunerii de motive, copilul îşi declanşează comportamentele autiste: ia de pe birou agenda şi un pix şi începe să mâzgâlească; mama îi ia din mână agenda şi pixul; îşi cere scuze; copilul începe să fluture mâinile şi să se tânguie; mama îl mângâie, copilul continuă, atunci îl prinde de mâini în încercarea de a-l linişti; copilul declanşează criza. În cele din urmă mama iese cu copilul din cabinet.
Doamna învăţătoare: Sunt îngijorată! Nu văd ce-ar putea ieşi bun de aici!
Domnul director: Ştii bine că nu avem de ales. Îţi aminteşti cazul de anul trecut... Nu vrem din nou presa pe capul nostru! Abia s-au potolit!
Doamna învăţătoare: oftează aparent resemnată; iese îngrijorată pe uşă!

Scena 2
Pe tablă este scrisă data: 10 octombrie
Pauza dintre ore:
Câţiva elevi au rămas în clasă; se joacă zgomotos; aleargă, se împing. Alex este în bancă cu mama lui; colorează „nervos”. Dă semne că e deranjat de zgomotul din clasă. Mama îl mângâie pe spate în încercarea de a-l calma. Alex începe să bată cu pumnii în masă şi strigă: „Vreau acasă!” Colegii sesizează şi încep să râdă. O fetiţă se apropie de mama şi o întreabă cu o îngrijorare sinceră: „De ce face aşa?” un coleg răspunde: „Maria, lasă-l în pace! Mama ta nu ţi-a spus că e handicapat?” Mama se agită şi întreabă: „De ce faci asta? Părinţii tăi nu ţi-au spus că nu e frumos să vorbeşti aşa? Obraznicule!”
Alex se sperie, se ridică din bancă, începe să îşi fluture mâinile şi se învârte în loc. Amuzaţi, copiii îl imită: „Vreau acasa!” Mama începe să plângă. Strânge rechizitele de pe bancă, ia haina din cuier fără să îmbrace copilul, îşi ia copilul şi pleacă acasă. „Gata, mergem acasă! E prea mult!”

Scena 3
În sala de clasă, doamna învăţătoare, 5 părinţi
Părinţii ameninţă învăţătoarea că îşi vor retrage copiii din clasă; unii deja flutură cererile de transfer la alte clase; argumentul lor este următorul: „nu pot să permit ca în clasa copilului meu să fie un handicapat!” „Uite ce a început să facă! Bate cu pumnii în masă, ţipă, se învârte. L-am întrebat unde a văzut să facă aşa şi a spus că la Alex.” „Cine ştie ce alte boli mai are handicapatul acela?”
Doamna învăţătoare îi ascultă pe toţi; nu-şi defineşte o poziţie.
Apar Alex şi mama lui; se simt bine unul cu altul; (mama aude din nou că băiatul e stigmatizat)
Învăţătoarea se simte jenată de moment şi îi invită pe părinţi să continue discuţia în cabinetul domnului director.


Scena 4
Cabinetul domnului Director; domnul director, părinţii, invăţătoarea, mama lui Alex
Părinţii sunt înverşunaţi; fiecare îşi strigă nemulţumirea; unul din părinţi o întreabă pe mama: „Ce cauţi cu copilul ăsta la şcoală? Nu vezi că nu e normal?” un altul completează: „De ce nu l-ai crescut mai bine?” şi un altul „Cum ai putut să ai aşa un copil? Ce-ai făcut?” Unicul răspuns al mamei este: „Dar am crezut că are şi el dreptul la educaţie! Dar mi-a ajuns! Este prea mult!...” Trage aer în piept, îşi şterge o lacrimă şi spune apăsat: „Am inţeles! (cu resemnare) Domnule director, de mâine Alex nu mai este elevul şcolii dumneavoastră!” Mama iese plângând; cei rămaşi răsuflă uşuraţi.


Profesori mai buni

prof. Purice Francisca Agneș

Şcoala noastră se poate lăuda anul acesta şcolar cu două noi proiecte europene cu finanţare de la Uniunea Europeană prin programul Erasmus+. Erasmus+ este programul Uniunii Europene conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor participante la program de a utiliza în mod eficient talentul uman și capitalul social al Europei, confirmând în același timp principiul învățării pe tot parcursul vieții prin corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile educației, formării și tineretului.
Unul din proiectele şcolii se încadrează în Acțiunea cheie 2 a programului Erasmus+, Parteneriate strategice în domeniul educației/Parteneriate între școli. Acesta se numeşte “Inclusive Preschool for Kid - Visual, Auditory and Kinesthetic Learners” (VAK4Kids) şi se desfăşoară între 01.09.2015 – 31.08.2017.
Celălalt proiect al şcolii se încadrează programului Erasmus+ Acţiunea Cheie 1. Acțiunea - Cheie 1 – Mobilitatea Persoanelor care oferă oportunități de învățare și/sau experiență profesională în altă țară pentru, profesori, formatori, lucrători de tineret, personalul din instituțiile de învățământ.
Proiectul Liceului Pedagogic “Ioan Popescu” se numeşte “Teacher Development for Dropout Prevention”. Acesta se desfăşoară între 1.09.2015- 31.08.2016 şi presupune presupune participarea a nouă profesori ai şcolii la cursuri peste hotare, în vederea formării lor la nivel european, astfel încât să promoveze cu succes interesul pentru educaţie şi să menţină în sistemul şcolar tinerii cu risc de părăsire timpurie a şcolii. 
În cadrul acestui proiect (număr de contract: 2015-1-RO01-KA101-014628), s-au perfecţionat următorii profesori:
- Francisca Purice şi Elena Danu au participat la cursul „Fluency&English Language Development for Educaţional Staff”, furnizat între 19 - 30/10/2015 de Executive Training Institute în St. Julians, Malta;
- Diana Sârbu a participat la cursul „Methodology Revisited, Revitalised&Re-energised”, furnizat între 19 - 30/10/2015 de Executive Training Institute în St. Julians, Malta;
- Gabriela Paşca şi Anda Violeta Ştefănică au participat la cursul „Current Issues în Education–Early School Leaving”, furnizat între 21/3 - 1/04/2016 de Internaţional Training Centre în Praga, Republica Cehă;
- Tatiana Bradu şi Dorinel Filiche au participat la cursul „Tracing back Europe-From Thessaloniki to Istanbul” furnizat de Chain Foundation în Salonic, Grecia (6-15/04/2016);
- Daniela Postolache şi Irina Buzamăt au participat la cursul „Innovative approaches to teaching” furnizat de Internaţional Training Centre în Praga, Republica Cehă (23/05–3/06/2016).
Mai multe informaţii puteţi găsi pe site-ul proiectului (http://vak4kids.wix.com/ka101).
Am prezentat aceste informaţii pentru a încuraja cât mai multe cadre didactice să se formeze şi să îşi însuşească exemplele de bune practici ale altor instituţii europene astfel încât să producem o schimbare substanţială în sistemul nostru de învăţământ.
Schimbarea o putem face doar noi!