Actualitate nr. 10


2017, anul „Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz-100”
prof. Dorinel Filiche, prof. Cătălin Lupu

Anul 2017, din punct de vedere istoric, se situează între Centenarul Marelui Război și Centenarului României. Elevii liceului au găsit important să aniverseze principalele evenimente istorice ale anului 1917 – Bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, şi cu această ocazie să comemoreze eroii români care şi-au pierdut viaţa luptând pentru întregirea neamului.
         Astfel, la data de 10.04.2017, a fost parafat un Parteneriat Educațional între liceul nostru și Muzeul ”Vasile Pârvan” având ca principal obiectiv organizarea în cadrul muzeului a unui colț expoziţional cu medalioane realizate de elevii de la profilul Arte Plastice cu portrete ale unor personalități implicate în eroicele evenimentele din anul 1917, a căror biografie s-a intersectat într-un fel sau altul cu orașul nostru.
         Iată în continuare elemente din cadrul proiectul de parteneriat:


Liceul Pedagogic ”Ioan Popescu” Bârlad   
Str. Lirei, Nr. 15 
Telefon: 0235422250   
Muzeul ”Vasile Pârvan”
Str. Vasile Parvan, nr. 1
Telefon: (0235) 421-691

PARTENERIAT EDUCAȚIONAL
încheiat la data de 10.04.2017
între:
-       Liceul Pedagogic ”Ioan Popescu” Bârlad, reprezentat de prof. Dorinel Filiche și
-       Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad, reprezentat prin muzeograf. Alina Butnaru.

PROIECT
2017, anul „Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz-100”

ARGUMENT
         Anul 2017 a fost declarat de către Guvernul României „Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz-100” și a fost dedicat comemorării a 100 de ani de la sacrificiul ostaşilor români în luptele de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.          
SCOP
Evocarea unor înaintași, eroi ai evenimentelor din anul 1017, a căror biografie s-a intersectat, într-un fel sau altul, cu orașul Bârlad.
          OBIECTIVE
- organizarea în cadrul muzeului a unui colț expoziţional cu medalioane realizate de elevii de la profilul Arte Plastice cu portrete ale unor personalități implicate în eroicele evenimentele din anul 1917;
- realizarea de creaţii plastice cu următoarele portrete:
- Regele Ferdinand I „Întregitorul”;
- Mareşalul Constantin Prezan;
- Căpitanul Grigore Ignat;
- Ecaterina Teodoroiu;
- Caporalul Constantin Mușat.    
- cunoaşterea trecutului istoric prin studierea istoriei românilor și dezvoltarea patriotismul local și naţional
- cultivarea potenţialului artistic și a simţului estetic;
- colaborarea între instituția muzeală și unitatea de învăţământ, între muzeografi și cadrele didactice şi elevi;

LOCUL DESFĂŞURĂRII
-          Muzeul ”Vasile Pârvan”
-          Liceul Pedagogic ”Ioan Popescu”

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

   - Lansarea proiectului: Ianuarie 2017;
   - Realizarea lucrărilor: Ianuarie - aprilie 2017;
   - Expunerea medalioanelor aprilie – decembrie 2017;
        
REZULTATELE AŞTEPTATE
-          Realizarea portretelor unor personalități implicate în eroicele lupte de la Mărăşti, Mărăşeşti și Oituz;
-          Amenajarea unui colț expoziţional cu medalioanele realizate de elevii de la profilul Arte Plastice;
-          Participarea la vernisare a unui grup de elevi îndrumaţi de cadrele didactice;       
-          Stimularea creativităţii;
-          Promovarea valorii în domeniul artistic;
-          Recunoașterea personalităților din istoria națională și locală.


Scurtă radiografie a Rugby-ului bârlădean

prof. Ioan Harnagea, prof. Daniel-Gelu Tufaru

Rugby-ul este un joc ce pune în valoare forţa, viteza şi îndemânarea jucătorilor, reflexele lor prompte, supleţea în executarea sarcinilor de joc, raţiunea şi logica fiecărui jucător de a rezolva o situaţie de joc, stăpânirea de sine și disciplina liber consimţită. Are o influenţă multilaterală şi binefăcătoare asupra organelor şi sistemelor corpului, cuprinde exerciţii cu caracter aplicativ ca: alergări în tempo-uri diferite, fente cu și fără balon,evitări ale adversarilor, sărituri în diferite condiţii şi situaţii, căderi și ridicări în și|sau  diferite poziţii,contacte cu solul și cu adversarii, întăreşte şi dezvoltă sănătatea prin specificul practicării lui în aer liber sau in orice spațiu amenajat cu o continuitate pe tot parcursul  anului indiferent de condițiile meteorologice.
Rugby-ul este un joc sportiv caracterizat printr-un contact permanent al jucătorilor atât în jocul de apărare cât şi în jocul de atac, iar tendința lui din ultimii ani duce spre un sport de evitare a adversarului și a contactului, care se bazează pe o tehnică individuală perfectă și o pregătire fizică specifică foarte bună. Jocul de rugby impune un anumit tip de jucător, diferenţiat după postul pe care-l ocupă în cadrul echipe, diferenţierea se face din toate punctele de vedere (tehnic, tactic, psihic, somatic) și este cu atât mai evidentă şi mai necesară cu cât înaintăm pe scara valorică a performanţei sportive.
România și în special zona Moldovei deţine suficiente resurse care să-i asigure revenirea în topurile sportive, mai ales în privinţa potenţialul uman concretizat prin numărul mare de tineri cu calități reale pentru practicarea sportului şi cadre tehnice calificate. Pentru aceasta, se impune identificarea soluţiilor optime de reformare, prin care, în condiţii de solidaritate socială şi voinţă politică, să se reuşească relansarea sportului românesc prin proiecte și programe speciale.

Motto-ul sportivilor de la Jocurilor Olimpice moderne, ‘’Important este să participi’’, ar fi putut părea, cel mult, o glumă bună în Grecia antică, acolo unde atleții se rugau pentru ‘’Victorie sau moarte’’. Poate tocmai această mentalitate a fost cea care a dus la nașterea unor campioni ale căror reușite se confundă azi cu faptele eroilor din mitologie. O astfel de deviză au avut și bârladenii care au crezut in potențialul zonei, al orașului Bârlad și al personalului calificat care ar putea contribui la schimbarea radicală a rugby-ului din zona și din România. Istoria meleagurilor noastre ne ajută să credem în acest îndrazneț și riscant proiect, deoarece în cei 60 de ani de rugby la Bârlad (1956-2016), jocul de rugby pe meleagurile bârlădene se leagă de şantierele viitoarei fabrici de Rulmenţi şi cele din oraş, la începutul anilor 50. 
Tânărul inginer constructor Ionel Milea, de numele căruia se leagă istoria sportului cu balonul oval și înfiinţarea primei echipe de rugby din oraş a pornit la drum cu un grup de constructori militari la care s-au adăugat câţiva tineri localnici precum: Paiu, Cosma, Dobrescu, Gîdei, Mareş, precum şi unii tineri cu experienţă ca Balcan, Mănescu, Melinte, Zbîncu, Pitrop, dar şi câţiva braşoveni precum Păun, Calalb şi Turlacu, toţi strânşi în jurul lui Milea care era şi jucător şi antrenor", a scris Florina Pricop în monografie.
În toți acești 60 de ani,Bârladul a dat nume mari istoria sportului cu balonul oval  precum: Gelu Melint (căpitanul naționalei, la Catnia – 1958), Gheorghe Rășcanu (căpitan al naționalei în perioada 1967-1968), Neculai Postolache, Petre Motrescu, Aurel Dranga,Mihai Bucoș, Gheorghe Serban Ilie, Petre Florescu, Ovidiu Toniță, Marius Bejan, George-Gabriel Chiriac, acestea fiind cele mai reprezentative nume. Ștefan Cristea, Ilie Pascal, Virgil Mihălașcu, Spiros Spiratos, Nicolae Duță, Sergiu Bărgăunaș, Cioriciu Traian, Ion Harnagea, Luca Abutoaie sunt rugbysti bârlădeni, care au întărit loturile “B”, de Tineret și de Junioriiar în zilele noastre cel mai de success este Ovidiu Tonița, jucătorul present la ultimele 5 ediții ale C.M. de rugby.
Dacă istoria este de partea Bârladului, COSR, F.R.R. și C.S.Ș. Bârlad au hotărât să-şi unească eforturile în direcţia elaborării unei strategii care să traseze direcţiile de acţiune în domeniul sportului şi care să asigure obţinerea de performanţe sportive şi,totodată, să aibă ca rezultat atragerea unui număr tot mai mare de tineri către practicarea unui sport, cu consecinţe pozitive atât asupra stării lor de sănătate cât şi asupra stării economiei şi a societăţii.
Un astfel de sistem de selecţie va fi posibil prin colaborarea strânsă a tuturor structurilor sportive şi a instituţiilor publice din sistemul sportului, dar şi a structurilor de drept privat din sistem (federaţii sportive, COSR). Se recomandă COSR efectuarea, împreună cu federaţiile sportive, a unei analize pertinente asupra situaţiei actuale a sistemului de educaţie fizică şi sport, care să scoată în evidenţă punctele slabe ale sistemului, care corectate să facă posibilă atingerea performanţelor sportive scontate. Analiza astfel efectuată va avea ca finalitate stabilirea unor direcţii clare de acţiune cu obiective realizabile, fie pe termen scurt (un an calendaristic), fie pe termen lung (unul sau mai multe cicluri olimpice).